Juridisk meddelelse

International Association of Qualified Atlasprof®s (IAQA)
Bestyrelsesformand: Vladimir Tomljenovic

Murbacherstrasse 16

6003 Lucerne

Switzerland

Ansvarlig for indholdet:
Dr. Med. D. Scian
Av. Cabildo 759
Buenos Aires (Argentina)

Medmindre andet er angivet, ligger copyright for denne website hos René-C Schümperli. Indholdet må ikke kopieres, reproduceres eller udgives uden forudgende godkendelse fra ejeren af rettighederne.

Bemærkninger om Links:

Landsretten i Hamburg fastslog ved dom af 12.05.1998 at en integrering af et link kan foranledige til en anpart i ansvaret for indholdet af den site linket fører til. Ifølge Landsretten, kan dette kun undgås af en uforbeholden fremmedgørelse fra deres indhold.

På vores website har vi også, til Deres information, placeret links til andre sites på internettet, som burde være nyttige. Vi henviser dybest set ikke til websites der er i modstrid til Menneskerettigheder, menneskelig værdighed, moralitet eller gældende lov. Det står på samme tid klart, at vi ikke konstant kan overvåge om indholdet af disse sites, vi henviser til i god tro, stadig er gyldigt eller ej. I tilfælde af at De – som besøgende – opdager ulovligt indhold på den website, vi har henvist Dem til på vores site, så lad os det venligst vide.

Vi understreger udtrykkeligt, at vi ikke har nogen indflydelse på sammensætning og indhold af de særlige eksterne sites. Derfor tager vi udtrykkeligt afstand fra det indhold i alle eksterne sites der henvises til, inklusiv under-sites, som er nævnt på vores site, hvis de krænker Menneskerettigheder, menneskelig værdighed, moralitet eller gældende lov. Denne udtalelse gælder alle links på vores site, såvel som hele indholdet på de sites, som kan kontaktes med links eller banner på vores site eller selve de sites der henvises til.